خبری

دوشنبه 29 مهر 1398

حضور امام جمعه در راهپیمای اربعین حسینی (ع)

گزارش تصویری

یکشنبه 7 مهر 1398

نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مذهبی شهرستان محمودآباد در دفتر امام جمعه

گزارش تصویری

یکشنبه 7 مهر 1398

نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مذهبی شهرستان محمودآباد در دفتر امام جمعه

گزارش تصویری

جمعه 5 مهر 1398

خطبه های نماز جمعه شهرستان محموداباد مورخه98/7/5

امام جمعه : طرح مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در مجمع یک سند حقوقی و پشتوانه مهمی در منطقه بوده و موجب صلح و ثبات و شکوفائی اقتصادی منطقه خواهد شد.