خبری

جمعه 26 آبان 1396

خطبه های نماز جمعه 96/8/26

امام جمعه : گسترش و تداوم سازماندهی بسیج علت بقای نظام ما بوده که بر همگان فرض است که بر این مسئله اصرار ورزیده و کمک نمایند

جمعه 26 آبان 1396

سخنران قبل خطبه های نماز جمعه

ریاست محترم اداره اوقاف به مناسبت ده وقف

جمعه 26 آبان 1396

برگزاری مراسم زیارت پیامبر از راه دور یا بعید قبل از نماز جمعه

گزارش تصویری

پنج شنبه 25 آبان 1396

دیدار ریاست محترم اداره اوقاف و هیئت همراه در هفته وقف با امام جمعه

.