خبری

جمعه 27 ارديبهشت 1398

خطبه های نماز جمعه مورخه 98/2/27 شهرستان محمودآباد

امام جمعه : ملت ما در پرتو ایستادگی پیروز همه میدان ها خواهد بود

جمعه 13 ارديبهشت 1398

پیگیری امام جمعه محترم شهرستان در جهت افتتاح هرچه زودتر مصلی شهرستان

پیگیری امام جمعه محترم شهرستان در جهت افتتاح هرچه زودتر مصلی شهرستان با دعوت مدیر کل راه و ترابری استان برای جابجایی اداره راه واداره مسکن و شهرسازی شهرستان و تحویل هرچه سریعتر زمین به مصلی شهرستان

جمعه 13 ارديبهشت 1398

خطبه های نماز جمعه شهرستان محمودآباد مورخه 98/2/13

امام جمعه : آموزش و پرورش و کادر خدوم آن امانتدار انسان و تربیت کننده نسل‌های این کشور بوده و باید با شناخت ترفندهای دشمن دست رد به طراحی‌های وارداتی چون اهداف مستتر در سند منحوس و ننگین 2030 زده

جمعه 6 ارديبهشت 1398

خطبه های نماز جمعه شهرستان محمودآباد مورخه 98/2/6

امام جمعه : . تلاش آمریکا برای مسدود کردن مسیر صادرات نفت به نتیجه نخواهد رسید