خبری

جمعه 1 تير 1397

خطبه های نماز جمعه مورخه97/4/1

امام جمعه :عصاره فضائل ملت (مجلس ) نباید نماد تردید، خود کم بینی، یاس و نومیدی و نماد عدم اعتماد و مبادلات به مسائل اساسی کشور باشد

جمعه 1 تير 1397

دیدار ریاست اتحادیه کمپرسی داران محمودآباد با امام جمعه

گزارش تصویری

جمعه 1 تير 1397

دیدار ریاست سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان و جمعی از روحانیون با امام جمعه

گزارش تصویری

جمعه 1 تير 1397

دیدار ریاست سابق دانشگاه آزاد محمودآبادبه همراه سرپرست جدید با امام جمعه

گزارش تصویری